Văn Hóa

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt 2022?

Trong làm ăn buôn bán, việc chọn ngày mở hàng, khai trương rất quan trọng. Nếu chọn được những ngày tốt thì việc làm ăn của gia chủ tuổi Tỵ sẽ rất thuận lợi trong năm 2022 Nhâm Dần. Trong bài viết này share-data.top xin chia sẻ các ngày đẹp khai trương đầu năm mới cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Sau đây là chi tiết danh sách các ngày tốt mở hàng, khai trương đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Tỵ.

  1. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 khai trương ngày nào tốt 2022?

  Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Kỷ Tỵ 1989 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

  Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  2. Tuổi Đinh Tỵ 1977 khai trương ngày nào tốt năm 2022?

  Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Đinh Tỵ 1977 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

  Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  3. Năm 2022 tuổi Ất Tỵ 1965 khai trương ngày nào tốt?

  Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Ất Tỵ 1965 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

  Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  4. Tuổi Quý Tỵ 1953 khai trương ngày nào tốt năm 2022?

  Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Quý Tỵ 1953 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

  Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  5. Tuổi Tân Tỵ 2001 khai trương ngày nào tốt năm 2022?

  Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Tân Tỵ 1953 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

  Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày 26 tháng Giêng (tức 26/2/2022 Dương lịch)

  Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

  Hành Kim – Sao Vị – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

  Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền – Tài liệu của share-data.top.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button