Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service


Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 3 Community service phần Ngữ âm do HaLong.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về Ngữ âm trong Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 mới. Chúc các em làm bài tốt.

Để giúp học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh theo từng bài, HaLong giới thiệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit cho các em luyện tập. Các dạng bài tập được đưa ra với các phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc, viết, giúp các em nắm vững và hệ thống kiến thức một cách toàn diện. Sau đây mời các em luyện tập.

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1:

A. blankt

B. calori

C. donat

D. allerg

Question 2:

A. hlp

B. bnefit

C. lderly

D. gardn

Question 3:

A. vlunteer

B. cllage

C. cmmunity

D. dctor

Question 4:

A. provde

B. indvidual

C. stuation

D. chldren

Question 5:

A. ttor

B. stdent

C. niversity

D. discss

Question 6:

A. voluntr

B. committ

C. guarant

D. degr

Question 7:

A. emistry

B. emical

C. arity

D. meanic

Question 8:

A. aritect

B. urch

C. ildhood

D. ange

Question 9:

A. collage

B. cave

C. cycle

D. cancel

Question 10:

A. chld

B. provde

C. mnd

D. thnk

Question 11:

A. mnd

B. fnding

C. beautful

D. providng

Question 12:

A. nique

B. niversity

C. volnteer

D. ttor

Question 13:

A. ppper

B. hlp

C. concpt

D. peppr

Question 14:

A. ange

B. aritecture

C. emistry

D. meanic

Question 15:

A. suest

B. adget

C. uarantee

D. reeting

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 phần Phonetics

1. C 2. D 3. C 4. A 5. D 6. A 7. C 8. A
9. C 10. C 11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

Trên đây, HaLong đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, … được cập nhật liên tục trên HaLong.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button