Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm


Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

HaLong xin gửi đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm, với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa.

  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm

Câu 1: Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

A.CnH2n+2

B. CnH2n-2

C. CnH2n-4

D. CnH2n-6

Câu 2: Công thức phân tử của Strien là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 3: Công thức phân tử của toluen là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 5: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br4

Câu 6: Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Câu 7: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en

B. hexan

C. 3 hex-1-in

D. xiclohexan

Câu 8: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen

B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua

D. benzylbromua

Câu 9: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Câu 10: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Câu 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. metan

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 14: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen điều chế được từ 19,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là

A. 30,75 tấn

B. 38,44 tấn.

C. 15,60 tấn

D. 24,60 tấn

Câu 15: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). KHối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

A. 45,40 kg

B. 70,94 kg

C. 18,40 kg

D. 56,75 kg

Câu 16: Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Câu 17: Benzen có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nó là một hóa chất rất quan trọng trong hóa học, tuy nhiên benzen cũng là một chất khí rất độc. Khí benzen đi vào cơ thể, nhân thơm có thể bị oxi hóa theo những cơ chế phức tạp, và có thể gây nên ung thư. Trước đây, trong các phòng thí nghiệm hữu cơ, vẫn hay dùng benzen làm dung môi, nay để hạn chế những ảnh hưởng do dung môi, người ta tahy benzen bằng toluen vì toluen:

A. rẻ hơn

B. không độc

C. là dung môi tốt hơn

D. dễ bị oxi hóa thành sản phẩm ít độc hơn

Câu 18: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ benzen có tính chất của hidrocacbon không no?

A. Phản ứng với dung dịch KMnO4

B. Phản ứng với brom khan có mặt bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Câu 19: Chọn dãy hóa chất phù hợp để điều chế toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột sắt, Na

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35

1D 2C 3B 4B 5C 6B 7D 8D 9D 10D
11B 12B 13D 14D 15A 16C 17D 18C 19D 20B

…………………………..
Trên đây HaLong đã giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, HaLong xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà HaLong tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, HaLong mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button