Giáo Dục

Tóm tắt Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm


Tóm tắt bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm là tài liệu được HaLong sưu tầm và tổng hợp. Bài tóm tắt văn bản Bàn về đọc sách này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 9 tổng hợp kiến thức môn văn và biết cách Soạn văn 9 cho tác phẩm cùng tên. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao môn Ngữ văn lớp 9 trong các kỳ thi sắp tới.

  • Soạn bài Bàn về đọc sách
  • Soạn Văn 9 bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

Tóm tắt Bàn về đọc sách ngắn gọn mẫu 1

Từ việc bàn luận về vai trò của việc đọc sách đối với việc nâng cao tri thức, tạo dựng giá trị con người, tác giả đã chỉ ra những phương pháp đọc sách hiệu quả, khám phá được hết giá trị được thể hiện trong sách vở.

Tóm tắt Bàn về đọc sách ngắn gọn mẫu 2

Sách là nơi lưu giữ kho tàng tri thức của nhân loại. Sách chỉ giúp nâng cao nhận thức, trau dồi vốn hiểu biết cho con người. Để phát huy tối đa hiệu quả của việc đọc sách, cần đọc đúng cách, đúng phương pháp.

Tóm tắt Bàn về đọc sách ngắn gọn mẫu 3

Sách là kho tàng quý báu, cất giữ những di sản tinh thần của nhân loại đã tích lũy qua các thế hệ. Là cột mốc trên con đường tiến hoá của nhân loại. Sách đã ghi chép cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người tìm tòi, tích luỹ được qua từng thời đại.

Tóm tắt Bàn về đọc sách ngắn gọn mẫu 4

Đọc sách là con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức. Là sự chuẩn bị để có thể làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, phát hiện thế giới mới. Đọc sách chính là lấy thành quả của nhân loại trong quá khứ làm xuất phát điểm để phát hiện cái mới của thời đại này.

Trong tình hình hiện nay, sách vở ngày càng nhiều thì việc chọn sách, cách đọc sách cần có hiệu quả

Tóm tắt Bàn về đọc sách ngắn gọn mẫu 5

Bàn về đọc sách chỉ ra 3 luận điểm chính:

– Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.

– Những khó khăn, nguy hại dễ gặp phải khi đọc sách.

– Bàn về phương pháp đọc sách.

Tóm tắt Bàn về đọc sách mẫu 6

Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Học vẫn là học những tri thức của toàn nhân loại. Không ai sinh ra đã có sẵn tri thức, phải đọc để lấy được những tinh hoa của nghìn năm nhân loại mới xứng đáng với những người đã dày công cho ta bài học quý báu. Đọc sách chính là trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của thế giới. Nhưng đọc sách không phải một công việc dễ dàng khi ngày nay những giá trị tinh thần đang ngày càng phong phú. Vì sách nhiều nên ta dễ kiếm, người ta mang sách ra để trang trí hay khoe khoang. Hoặc sách nhiều khiến người ta lạc hướng.

Vậy phương pháp đọc dành cho chúng ta là đọc phải biết lấy tinh cốt của sách, tránh lan man. Đọc sách nên phân chia ra sách chuyên ngành và sách phổ thông để biết chọn sách cần thiết mà học. Nhưng cũng cần biết kết hợp những cuốn sách liên quan để mở rộng vốn tri thức cá nhân.

Tóm tắt Bàn về đọc sách mẫu 7

1. Tác giả

– Chu Quang Tiềm ông là nhà mĩ học, lí luận học của Trung Quốc.

– Tác phẩm “Bàn về đọc sách” được trích trong cuốn Danh nhân Trung Quốc.

– Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính đó là nghị luận.

2. Tóm tắt Bàn về đọc sách

Trong bài Bàn về đọc sách tác giả nêu ra nhiều luận điểm khác nhau, nêu ra lí lẽ và phân tích.

Vai trò, sự quan trọng của sách

Luận điểm 1: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là chuyện cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại”.

– Hiểu biết của chúng ta có là do đọc sách, sách sẽ cung cấp kiến thức đã được lưu truyền và cô đọng nhất từ xưa đến nay.

– Con đường tiến hóa của nhân loại đều ghi chép trong sách.

– Con người muốn hiểu biết phải dựa vào sách, di sản của nhân loại.

– Đọc sách đó là quyền và nghĩa vụ của con người.

=> Sách là kho tàng tri thức khổng lồ, đọc sách là cách để tích lũy thêm kiến thức, chúng ta phải dựa vào sách để phát triển tiến lên trong tương lai.

Thực trạng hiện tại

Luận điểm 2: “Lịch sử ngày càng tiến lên, di sản tinh thần của nhân lạo ngày càng phong phú, thì việc đọc sách cũng ngày càng không dễ”.

– Sách nhiều thể loại, khiến người ta không chuyên sâu.

– Sách phong phú khiến người ta dễ bị lạc vào ma trận.

=> Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ, đọc sách dễ bị lạc hướng, không chuyên sâu.

Bàn về cách đọc sách

– Đọc sách không cần nhiều, nhớ là phải “đọc cho tinh, đọc cho kĩ”. (nếu đọc 10 quyển không quan trọng hãy đọc 1 quyển thực sự có ý nghĩa).

– Sách đọc nên phân chia loại, như sách đọc có kiến thức phổ thông với sách đọc trau dồi học vấn chuyên môn.

– Khi đọc sách cũng chú ý đến sách phổ thông trong các lĩnh vực khác nhau, chúng đều có mối quan hệ lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

=> Đọc sách cần chọn lọc kĩ, đọc những điều giá trị, hữu ích. Người đọc nên phân chia loại sách để tiếp nhận kiến thức tốt nhất.

Tóm tắt văn bản Bàn về đọc sách mẫu 8

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả: Chu Quang Tiềm (1897-1986) là nhà mĩ học, lí luận văn học nổi tiếng Trung Quốc.

2. Tác phẩm:

– Là kết quả của một quá trình tích lũy những kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho các thế hệ sau

– Phương thức biểu đạt: Nghị luận

– Vấn đề nghị luận: Tầm quan trọng của sách và phương pháp đọc sách.

– Hệ thống luận điểm:

+ Luận điểm 1: Từ đầu…đến…“nhằm phát hiện thế giới mới”: Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách.

+ Luận điểm 2: Tiếp…đến… “tự tiêu hao lực lượng”: Những khó khăn, thiên hướng sai lệch dễ mắc phải của việc đọc sách trong tình trạng hiện nay.

+ Luận điểm 3: Phần còn lại: Bàn về phương pháp chọn sách và đọc sách.

II. Đọc – hiểu văn bản:

1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách:

a, Tầm quan trọng: Sách đã cô đúc, ghi chép và lưu truyền các tri thức, thành tựu mà con người đã tìm tòi tích lũy qua từng giai đoạn Sách là kho tàng quý báu mà con người thu lượm, suy ngẫm năm này qua năm khác, và nó đã kéo dài trong suốt mấy ngàn năm Những cuốn sách này là cột mốc trên con đường phát triển học thuật của con người

b, Ý nghĩa: Để con đường học vấn, tích lũy và nâng cao trí thức cho bản thân thì phải đọc sách Không đọc sách là xóa bỏ quá khứ, lạc hậu, làm cho xã hội không phát triển được. “Đọc sách là trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức…”. Đọc sách sẽ giúp tốt cho việc chuẩn bị cho cuộc trường chinh của con đường học vấn, giúp phát hiện ra thế giới mới. Đọc sách giúp nâng cao tri thức, bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn và tình cảm để thành công trong cuộc sống

2. Những khó khăn, thiên hướng sai lệch dễ mắc phải của việc đọc sách trong tình trạng hiện nay

a, Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối ăn tươi, nuốt sống: Để người đọc thấy được tác hại này mà tác giả đã so sánh cách đọc sách của 2 thời khác nhau, đó là xưa và nay. Đọc kĩ, nghiền ngẫm, đọc ít mà tinh còn hơn đọc nhiều mà rối, lối đọc bây giờ chỉ là vô bổ, lãng phí thời gian công sức. Cách so sánh đọc sách với ăn uống vô tội vạ rất sâu sắc và lý trí

b, Sách nhiều khiến người ta khó chọn lựa, dẫn đến lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách không có ích: Tiếp đến là cái hại thứ 2, so sánh việc đọc sách với việc đánh trận, làm tự tiêu hao lực lượng của mình, cách so sánh mới mẻ này mang lại cảm giác thích thú=>Những dẫn chứng cụ thể, xác thực mà tác giả đã đưa ra, khiến người đọc hiểu được mối nguy hại do lối đọc sách sai lệch, vừa phân tích vừa lý giải khiến những tác hại này được thuyết phục

3. Bàn về phương pháp chọn sách và đọc sách.

a, Cách chọn sách: Chọn cho tinh, không cốt lấy nhiều. Đọc những cuốn sách thực sự có ý nghĩa và giá trị đối với bản thân. Không đọc tùy hứng, hãy lựa chọn có mục đích và hướng rõ ràng Phân chia sách theo 2 loại: Kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên sâu

b, Phương pháp đọc sách: Đọc cho kĩ, đọc đi, đọc lại nhiều lần đến mức thuộc lòng. Đọc với sự say mê, ngẫm nghĩ sâu xa, tích lũy và kiểm định mục đích. Có kế hoạch, hệ thống khi đọc để tránh lan man. Đọc về kiến thức phổ thông và chuyên sâu. Không chỉ là việc nâng cao tri thức mà đọc sách còn là việc rèn luyện tư cách, chuyện học làm người, rèn luyện đức tính kiên trì=> Đã nêu bật lên được việc đọc sách hời hợt, tác giả so sánh với việc cưỡi ngựa qua chợ như “trọc phú khoe của”… , đây là 1 trong những cách đọc sách tầm thường, kém hiểu biết

Tóm tắt văn bản Bàn về đọc sách mẫu 9

1.Tác giả

– Chu Quang Tiềm ông là nhà mĩ học, lí luận học của Trung Quốc.

– Tác phẩm “Bàn về đọc sách” được trích trong cuốn Danh nhân Trung Quốc.

– Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính đó là nghị luận.

2.Tóm tắt Bàn về đọc sách

Trong bài Bàn về đọc sách tác giả nêu ra nhiều luận điểm khác nhau, nêu ra lí lẽ và phân tích.
Vai trò, sự quan trọng của sách

Luận điểm 1: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là chuyện cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại”.

– Hiểu biết của chúng ta có là do đọc sách, sách sẽ cung cấp kiến thức đã được lưu truyền và cô đọng nhất từ xưa đến nay.

– Con đường tiến hóa của nhân loại đều ghi chép trong sách.

– Con người muốn hiểu biết phải dựa vào sách, di sản của nhân loại.

– Đọc sách đó là quyền và nghĩa vụ của con người.

=> Sách là kho tàng tri thức khổng lồ, đọc sách là cách để tích lũy thêm kiến thức, chúng ta phải dựa vào sách để phát triển tiến lên trong tương lai.

Thực trạng hiện tại

Luận điểm 2: “Lịch sử ngày càng tiến lên, di sản tinh thần của nhân lạo ngày càng phong phú, thì việc đọc sách cũng ngày càng không dễ”.

– Sách nhiều thể loại, khiến người ta không chuyên sâu.

– Sách phong phú khiến người ta dễ bị lạc vào ma trận.

=> Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ, đọc sách dễ bị lạc hướng, không chuyên sâu.
Bàn về cách đọc sách

– Đọc sách không cần nhiều, nhớ là phải “đọc cho tinh, đọc cho kĩ”. (nếu đọc 10 quyển không quan trọng hãy đọc 1 quyển thực sự có ý nghĩa).

– Sách đọc nên phân chia loại, như sách đọc có kiến thức phổ thông với sách đọc trau dồi học vấn chuyên môn.

– Khi đọc sách cũng chú ý đến sách phổ thông trong các lĩnh vực khác nhau, chúng đều có mối quan hệ lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

=> Đọc sách cần chọn lọc kĩ, đọc những điều giá trị, hữu ích. Người đọc nên phân chia loại sách để tiếp nhận kiến thức tốt nhất.

Tóm tắt văn bản Bàn về đọc sách mẫu 10

Vai trò, sự quan trọng của sách

Luận điểm 1: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là chuyện cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại”.

– Hiểu biết của chúng ta có là do đọc sách, sách sẽ cung cấp kiến thức đã được lưu truyền và cô đọng nhất từ xưa đến nay.

– Con đường tiến hóa của nhân loại đều ghi chép trong sách.

– Con người muốn hiểu biết phải dựa vào sách, di sản của nhân loại.

– Đọc sách đó là quyền và nghĩa vụ của con người.

=> Sách là kho tàng tri thức khổng lồ, đọc sách là cách để tích lũy thêm kiến thức, chúng ta phải dựa vào sách để phát triển tiến lên trong tương lai.
Thực trạng hiện tại

Luận điểm 2: “Lịch sử ngày càng tiến lên, di sản tinh thần của nhân lạo ngày càng phong phú, thì việc đọc sách cũng ngày càng không dễ”.

– Sách nhiều thể loại, khiến người ta không chuyên sâu.

– Sách phong phú khiến người ta dễ bị lạc vào ma trận.

=> Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ, đọc sách dễ bị lạc hướng, không chuyên sâu.
Bàn về cách đọc sách

– Đọc sách không cần nhiều, nhớ là phải “đọc cho tinh, đọc cho kĩ”. (nếu đọc 10 quyển không quan trọng hãy đọc 1 quyển thực sự có ý nghĩa).

– Sách đọc nên phân chia loại, như sách đọc có kiến thức phổ thông với sách đọc trau dồi học vấn chuyên môn.

– Khi đọc sách cũng chú ý đến sách phổ thông trong các lĩnh vực khác nhau, chúng đều có mối quan hệ lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

=> Đọc sách cần chọn lọc kĩ, đọc những điều giá trị, hữu ích. Người đọc nên phân chia loại sách để tiếp nhận kiến thức tốt nhất.

  • Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm – Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn 9

Audio Tóm tắt Bàn về đọc sách

Video Tóm tắt văn bản Bàn về đọc sách

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan:

  • Soạn bài lớp 9: Bàn về đọc sách
  • Soạn Văn Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm ngắn nhất

HaLong.com xin giới thiệu đến tất cả các bạn đề thi học kì 2 lớp 9 của tất cả các môn trong chương trình lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tập ở tất cả các trường THCS trên cả nước như Ngữ văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Hy vọng rằng tài liệu lớp 9 này sẽ giúp ích trong việc ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức ở nhà. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button