Wiki

Thủ tục tiêu hủy hàng hóa hư hỏng, hết hạn

Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường nếu doanh nghiệp biết cách xử lý sẽ được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo thủ tục tiêu hủy hàng hóa hư hỏng.

  1. Thủ tục cần làm với cơ quan thuế

  Theo quy đinh tại thông tư 78/2014/TT-BTC, thông tư 95/2016/TT-BTC huớng dẫn chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button