Wiki

Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty?

Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty? Pháp luật hiện hành quy định có nhiều loại hình công ty được phép thành lập và hoạt động trong khuôn khổ của Luật doanh nghiệp 2020. Về điều kiện thành lập cũng như đặc điểm của từng loại hình sẽ được phân tích cụ thể trong bài viết của share-data.top.vn, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

2. Phân loại doanh nghiệp

Doanh nghiệp được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, tuy nhiên những đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp lại có sự móc nối với nhau, do đó để phân biệt một cách rạch ròi và dễ dàng nhất. Doanh nghiệp thông thường được phân loại như sau:

– Doanh nghiệp nhà nước: Là doanh nghiệp, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Là doanh nghiệp trong đó nhà đầu tư nước ngoài sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân đầu tư vốn thành lập và làm chủ.

– Công ty: Là doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức hay nhiều cá nhân, tổ chức (gọi là thành viên) góp vốn thành lập và cùng làm chủ, bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh.

3. Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty?

Luật Doanh nghiệp hiện hành 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm các công ty sau đây:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn: gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button