Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 16/03


Bài ôn tập tiếng Anh lớp 2 ngày 16/03 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh ngày 16/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề ôn tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 – 2020 do HaLong.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the letters to make meaningful words.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Task 2. Read and match:

1. I’m hungry. A. No. It’s my bear.
2. It’s snowing. B. No. Not today.
3. Red light. C. Have some noodles.
4. Play with me. D. I’m hot.
5. That’s my bear. E. Stop!
6. I want chips. F. I’m wet.
7. Green light. G. Ok. Let’s swing.
8. It’s raining. H. Go slow.
9. Yellow light. I. I’m cold.
10. It’s sunny. J. Go!

Task 3. Complete:

Stop; he’s; bear; green; want; not; Let’s; quiet; that’s; with; some; good;

1. A: Red light. ______________!

_________ light. Go!

B: ____________ a police officer.

2. A: __________ my bear.

B: No! It’s my ___________.

C: Shh! Be ______________ !

3. A: I _________ candy.

B: No, Sue. ___________ today.

4.A: Have __________ chicken.

B: Mmm. It’s ______________.

5. A: Play ___________ me.

B: Ok. ___________ swing.

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the letters to make meaningful words.

1 – snowing; 2 – farmer; 3 – soup;

4 – pillow; 5 – sunny; 6 – candy;

7 – bear; 8 – slide; 9 – blanket;

10 – run; 11 – noodles; 12 – swing;

Task 2. Read and match:

1 – C; 2 – I; 3 – E; 4 – G; 5 – A; 6 – B; 7 – J; 8 – F; 9 – H; 10 – D;

Task 3. Complete:

1 – Stop – Green – He’s;

2 – That’s – bear – quiet;

3 – want – not;

4 – some – good;

5 – with – Let’s

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 16-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, … được cập nhật liên tục trên HaLong.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button