Tư Vấn

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe 2020 tại TP.HCM

Hiện nay, nhu cầu thi lấy bằng lái xe máy và ô tô ngày càng gia tăng nhất là ở tp Hồ Chí Minh. Sau đây share-data.top.vn sẽ cập nhập cho các bạn Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ở Tp Hồ Chí Minh năm 2020 để tiện theo dõi.

1. Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tại TP.HCM tháng 7/2020

LỊCH DỰ KIẾN SÁT HẠCH TUẦN A1-A2 (Từ 06/07/2020 đến 12/07/2020)

THỨ, NGÀY

TTSH

Thứ 2 (06/07/2020)

Thứ 3 (07/07/2020)

Thứ 4 (08/07/2020)

Thứ 5 (09/07/2020)

Thứ 6 (10/07/2020)

Thứ 7 (11/07/2020)

CN (12/07/2020)

NHÀ BÈ

TR/CẤP

NGHỀ SỐ 7

1/ Thế Giới

1/ Nhân đạo Q.3

1/ Thống Nhất (Chiều)

1/ Hùng Vương (Chiều)

1/ Mê Kông

1/ TW 6 + C.Long

1/ Thế Giới (Chiều)

+ Mê Kông

+ CĐ nghề Số 7

+ Nhân đạo Q.3

+ Nam Sài Gòn

(A2) – (Chiều)

+ T.Nhất (Chiều)

+ Thái Sơn

(A2) – (Chiều)

2/ Thái Sơn (Chiều)

2/ CĐ nghề Số 7

2/ Thế Giới (Chiều)

+ CĐ nghề Số 7

+ Thái sơn

+ Thăng Long

3/ Thái Sơn

+ CĐ nghề Số 7

TR/CẤP

CSND II

1/ Bách Việt

1/ ĐH.GTVT TP

1/ Bách Việt (Chiều)

+ Cao đẳng CSND II

+ Cao đẳng CSND II

Học viện Ch/trị

H/chính KV II

TIẾN THẮNG

1/ Tiến Thắng

TÂN PHÚ

1/ Tiến Bộ (Chiều)

1/ Bách Khoa

CĐ.GTVT

THÀNH PHỐ

1/ CĐ.GTVTTP (08)

+ CĐ.GTVTTP (SH)

TÂN BÌNH

1/ Sài Gòn Bus (Chiều)

1/ Á Châu (Chiều)

1/ Thái Sơn

1/ Phú Nhuận

1/ Á Châu

+ Ng.Tất Thành

+ Ng.Tất Thành

+ Ng.Tất Thành

+ Bình Thạnh

+ Sài Gòn Bus

CĐ.GTVT TW 3

1/ TTSHLX-TW 3

1/ TTSHLX-TW 3

+ Cty XD PTNNL 6

+ Cty XD PTNNL 6

(Chiều)

Ứng đụng Khoa học Công nghệ

(PHÚ THỌ HÒA)

1/ TW 3 (TTĐT) (Chiều)

1/ Sài Gòn (Chiều)

+ TW 3 (TTƯD)

+ BáchViệt

CỦ CHI

MIỀN TÂY

TIẾN THÀNH

1/ Tiến Thành

ĐH AN

NHÂN DÂN

HOÀN CẦU

1/ Hoàn Cầu

1/ Hoàn Cầu (Chiều)

+ Thái Bình Ôtô

CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22

1/ CĐ nghề Số 22

1/ CĐ nghề Số 22

1/ CĐ nghề Số 22

HÓC MÔN

1/ Trường An (Chiều)

+ Mê Kông

LÀNG ĐẠI HỌC

1/ Làng Đại Học

1/ Làng Đại Học

(Chiều)

BÁCH NGHỆ

2. Bảng tổng hợp kế hoạch tổ chức sát hạch ô tô hàng tuần

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ SÁT HẠCH

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

______________________________

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 20 /PQLSH-HS

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ÔTÔ HÀNG TUẦN.

(Từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020)

– Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc ủy quyền cho công chức làm Chủ tịch Hội đồng kỳ sát hạch lái xe ô tô;

– Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của các cơ sở đào tạo lái xe;

– Dựa trên bảng phân công Chủ tịch, Thư ký và Tổ trưởng giao Tổ Quản lý hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở các Quyết định Tổ chức kỳ sát hạch lái xe môtô và ôtô theo quy định.

THỨ, NGÀY

TTSH

Thứ 2 (06/07/2020)

Thứ 3 (07/07/2020)

Thứ 4 (08/07/2020)

Thứ 5 (09/07/2020)

Thứ 6 (10/07/2020)

Thứ 7 (11/07/2020)

CN (12/07/2020)

HOÀNG GIA

Hoàng Gia

1/ CT: Lâm Thanh Vũ

2/ TT: Võ Văn Thích

3/ TK: Phạm Ngọc Thanh

Thế Giới

1/ CT: Phùng Nam Châu

2/ TT: Phan Văn Dũng

3/ TK: Phạm T.T. Oanh

CĐ.GTVT

THÀNH PHỐ

– Thi trễ hạn GPLX

Hùng Vương

CĐ.GTVT TP (SH)

1/ CT: Tr.Thị Thiên Hương

2/ TT: Lưu Thanh Trình

3/ TK: Ng. Đỗ Anh Thi

CĐ.GTVT TW 3

TW 3 (KTTH)

1/ CT: Phùng Nam Châu

2/ TT: Nguyễn Đình Lâm

3/ TK: Tr. T.Thiên Phúc

TW 3 (THNN)

1/ CT: Huỳnh Th. Châu

2/ TT: Lê Tuấn Anh

3/ TK: Dương T.T. Loan

CỦ CHI

Quý Đức

1/ CT: Huỳnh Th. Châu

2/ TT: Nguyễn Đình Lâm

3/ TK: Ng. Huỳnh T.Tài

Cửu Long

1/ CT: Tr.Thị Thiên Hương

2/ TT: Phan Văn Dũng

3/ TK: Ng. Thành Sơn

Hoàn Cầu

1/ CT: Huỳnh Th. Châu

2/ TT: Phan Quốc Phong

3/ TK: Huỳnh T.M. Hằng

Tiến Đạt

1/ CT: Vũ Tiến Đức

2/ TT: Võ Văn Thích

3/ TK: Thái Minh Hiếu

Tiến Bộ

1/ CT: Trịnh Văn Minh

2/ TT: Phan Văn Dũng

3/ TK: Ng. Thanh Tuấn

MIỀN ĐÔNG

ĐH AN

NHÂN DÂN

ĐH An ninh ND

1/ CT: Trịnh Văn Minh

2/ TT: Nguyễn Đình Lâm

3/ TK: Trần TK.Khuyên

THÀNH CÔNG

Nhà Bè

– Thành Danh

– Thiên Tâm

1/ CT: Huỳnh Th. Châu

2/ TT: Phan Quốc Phong

3/ TK: Hồ Thị Ngọc Thu

Thành Công

1/ CT: Lâm Thanh Vũ

2/ TT: Trương Trọng Hậu

3/ TK: Lê Thị Anh Đào

Thống Nhất

1/ CT: Tr.Quang Vĩnh An

2/ TT: Phan Quốc Phong

3/ TK: Ng. Thị Kim Tri

CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22

HIỆP PHÁT

Hiệp Phát

1/ CT: Lê Ngọc Quỳnh

2/ TT: Phan Văn Dũng

3/ TK: Ng. Văn Thành

HÓC MÔN

– Bách Việt

1/ CT: Vũ Tiến Đức

2/ TT: Nguyễn Đình Lâm

3/ TK: Ng.Thị Thu Hào

A3

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

– Lãnh đạo Phòng.

– Chủ tịch Hội đồng SH.

– Tổ Nghiệp vụ.

– Lưu.

* Ghi chú:

Ngô Đình Quang

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong mục Tài liệu.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button