Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson three


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 9

HaLong.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson two

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 9 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

We will go on vacation:

in a month.

in two weeks.

next week.

on Monday.

this evening.

tomorrow.

soon.

later.

Dịch:

Chúng ta sẽ có kì nghỉ:

trong 1 tháng.

trong 2 tuần.

tuần tới

vào ngày thứ Hai.

tối nay.

ngày mai

sớm

muộn.

2. Ask and answer

tomorrow next Monday this evening on Saturday in three days

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

+ When will we look at the stars?

=> This evening.

Hướng dẫn giải.

+ When will we walk in space?

=> Tomorrow.

+ When will we fly to venus?

=> In three days.

+ When will we walk on the moon?

=> On Saturday.

+ When will we go back to Earth?

=> Next Monday.

3. Now write sentences about the moon trip.

We will look at the stars this evening. We will …

Hướng dẫn giải:

We will look at the stars this evening. We will walk in space tomorrow. We will fly to venus in three days. We will walk on the moon on Saturday. We will go back to Earth on next Monday.

4. Listen and sing.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

A trip to the moon!

Get in the rocket, we’re leaving soon.

We’re off on a trip to the moon.

We’ll walk in space and look at the stars.

We’re off on a trip to the moon.

Tonight we’ll eat through a tube.

We’re off on a trip to the moon.

And next week we’ll come back to Earth.

We’re off on a trip to the moon.

Dịch:

Chuyến đi tới mặt trăng!

Hãy lên tàu vũ trụ, chúng ta sẽ rời đi ngay.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Chúng ta sẽ đi bộ trong không gian và ngắm các vì sao.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Tối nay chúng ta sẽ ăn qua một cái ống.

Chúng ta đang khởi hành đến mặt trăng.

Và tuần tới chúng ta sẽ trở về Trái Đất.

Chúng ta đang khởi hành tới mặt trăng.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? – Lesson four

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button