Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề số 9


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề số 9 được đội ngũ giáo viên của HaLong biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán thường gặp trong đề thi học kì 2 Toán 6 có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 6. Mời các bạn tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, HaLong mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a, frac{1}{{12}} + frac{3}{4} b, left( {frac{2}{3} - frac{3}{4} + frac{5}{6}} right).frac{4}{3} c, frac{{15}}{{16}}.frac{8}{3} - frac{2}{5}

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

a, x.frac{7}{{12}} = frac{{35}}{{24}} b, x - frac{9}{{12}} = frac{5}{6}
c, {left( {x - 1} right)^2} = frac{7}{{18}}.frac{9}{{14}} - frac{2}{3}.frac{3}{8} d, left| {x - frac{7}{{16}}} right| = frac{{ - 1}}{4} + frac{{16}}{{12}}

Bài 3 (2 điểm):

a, So sánh hai phân số: frac{{ - 168}}{{384}}frac{7}{{ - 16}}

b, Tìm các số tự nhiên n sao cho phân số frac{4}{{n - 3}}left( {n ne 3} right) nhận giá trị là số nguyên

Bài 4 (1,5 điểm): Khi tổng kết cả năm, lớp 6A có 48 học sinh bao gồm học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 1/12 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 15/22 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp 6A

Bài 5 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho widehat {xOz} = {120^0};widehat {xOy} = {30^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Vẽ tia Om là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOm

Bài 6 (0,5 điểm): Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa hai điểm A và C, điểm E năm giữa hai điểm A và B. Các đoạn thẳng BD và CE cắt nhau ở K. ED cắt AK tại M. Tính số tam giác có trong hình vẽ

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1 (1,5 điểm):

a, frac{5}{6} b, 1 c, frac{{21}}{{10}}

Bài 2 (2,0 điểm):

a, x = frac{5}{2} b, x = frac{{19}}{{12}}
c, x = 1 d, x in left{ {frac{3}{{16}};frac{{11}}{{16}}} right}

Bài 3 (2 điểm):

a, Có frac{{ - 168}}{{384}} = frac{{ - 7}}{{16}}frac{7}{{ - 16}} = frac{{ - 7}}{{16}}nên frac{{ - 168}}{{384}} = frac{7}{{ - 16}}

b, Để frac{4}{{n - 3}} với n khác 3 nhân giá trị là số nguyên thì n – 3 thuộc ước của 4

Ta có bảng:

n-3 -4 -2 -1 1 2 4
n -1 (loại) 1 ™ 2 ™ 4 ™ 5 ™ 7 ™

Vậy với n in left{ {1;2;4;5;7} right} thì  frac{4}{{n - 3}}nhận giá trị là số nguyên

Bài 4 (1,5 điểm):

Số học sinh trung bình của lớp 6A là: 48.frac{1}{{12}} = 4 (học sinh)

Số học sinh khá và giỏi của lớp 6A là: 48 – 4 = 44 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6A là: 44.frac{{15}}{{22}} = 30 (học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp 6A là: 44 – 30 = 14 (học sinh)

Vậy số học sinh giỏi của lớp 6A là 14 học sinh

Bài 4 (2,5 điểm): Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có widehat {xOz} > widehat {xOy}left( {{{120}^0} > {{30}^0}} right) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

begin{array}{l}
widehat {xOy} + widehat {yOz} = widehat {xOz}
TS:{30^0} + widehat {yOz} = {120^0}
widehat {yOz} = {120^0} - {30^0} = {90^0}
end{array}

Có Om là tia phân giác của góc zOy Rightarrow widehat {zOm} = widehat {mOy} = frac{{widehat {zOy}}}{2} = {45^0}

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz, có widehat {zOm} < widehat {zOx}left( {{{45}^0} > {{120}^0}} right) nên tia Om nằm giữa hai tia Ox và Oz

begin{array}{l}
widehat {zOm} + widehat {mOx} = widehat {zOx}
TS:{45^0} + widehat {mOx} = {120^0}
widehat {mOx} = {120^0} - {45^0} = {75^0}
end{array}

Bài 5 (0,5 điểm): Học sinh tự vẽ hình. Có 13 hình tam giác

————–

Ngoài đề toán lớp 6 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được HaLong.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button