Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Phú Long năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố lại kiến thức môn Toán trước khi làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 đạt kết quả tốt. Big Data xin giới thiệu đến các em Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phú Long năm học 2016 – 2017. Chúc các em ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao!

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LONG

Lớp: 4 …..

Học sinh: ………………………….

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 2: (1 điểm) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

……………………………………………………………………………………..

Câu 3 (1 điểm): Tính

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 4: (1 điểm) Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông

Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông

921 km2

324 000 km2

Câu 5 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 6: (1 điểm) Tìm x

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 7: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

85m2 7dm2 = ……….. dm2

A. 857 B. 85070 C. 85007 D. 8507

Câu 8: (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Lớp 4A có 20 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại Hoàn thành tốt. Tính số học sinh xếp loại Hoàn thành tốt của lớp 4A.

Trả lời. Số học sinh nam của lớp 4A là:………………….

Câu 9 (1 điểm ): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó?

Câu 10: (1điểm): Một cửa hàng có 65 tấn gạo. Buổi sáng bán được 15 tấn gạo, buổi chiều bán được 2/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 4 giữa học kì 2

Câu 1: (1 điểm) Học sinh khoanh vào câu trả lời đúng là: C. được 1 điểm

Câu 2: (1 điểm) Học sinh viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: Đề thi giữa học kì 2 lớp 4được 1 điểm.

Câu 3: (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 4: (1 điểm) Viết số hoặc chữ thích hợp vào mỗi ô trống được 0,25 điểm

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông.

425 km2

Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông.

2090 km2

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông.

921 km2

Ba trăm hai mươi bốn nghìn ki-lô-mét vuông.

324 000 km2

Câu 5: (1 điểm). Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 6: (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Câu 7: (1 điểm) Học sinh khoanh vào câu trả lời đúng là: D. 30040 dam2 được 1 điểm

Câu 8: (1 điểm) Viết đúng vào chỗ chấm thích hợp được 1 điểm

Trả lời. Số học sinh nam của lớp 4A là: 12 học sinh

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng mảnh vườn là:

60 x 3/5 = 36 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 2160 (m2)

Câu 10: (1 điểm) Mỗi câu lời giải và phép tính đúng được 0,25 điểm, nếu lời giải sai mà phép tính đúng thì không cho điểm, đáp số đúng 0,25 điểm.

Số tấn gạo cửa hàng còn lại:

65-15= 50 (tấn gạo)

Số tấn gạo buổi chiều bán được là:

50 x 2/5 = 20 (tấn gạo)

Số tấn gạo cả hai buổi bán được là:

20 + 10 = 30 (tấn gạo)

Đáp số: 30 (tấn gạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button