Văn Hóa

Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định – Đợt 3

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nam Định nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh dũng cảm, kiên cường của quân và dân tỉnh Nam Định qua các giai đoạn cách mạng.

Các bạn tham gia theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: http://bchqs-tracnghiem.namdinh.gov.vn.

1. Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định – Đợt 3

Câu 1: Trong kháng chiến chống Pháp, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc kháng chiến trong toàn tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban tỉnh ủy lâm thời Nam Định được thành lập vào thời gian nào?

A. 1945
B. 1946
C. 1947
D. 1948

Câu 2: Trận Quang Sán “tiêu diệt chiến kiểu mẫu” của Đại đội 37, trực thuộc Trung đoàn 34 diễn ra vào 22/5/1947 đã phối hợp với du kích xã nào của huyện Mỹ Lộc?

A. Mỹ Hà
B. Mỹ Thuận
C. Mỹ Thành
D. Mỹ Tân

Câu 3: Trận tập kích bốt Thức Hóa của lực lượng vũ trang huyện Giao Thủy trong kháng chiến chống Pháp diễn ra vào thời gian nào?

A. 1952
B. 1953
C. 1954
D. 1955

Câu 4: Ngày 06/01/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Quốc hội và Chính phủ điện khen ngợi và quyết định tặng Trung đoàn 34 danh hiệu gì?

A. Trung đoàn Tất Thắng
B. Trung đoàn Quyết thắng
C. Trung đoàn Sông Đào
D. Trung đoàn Quyết chiến

Câu 5: Mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung đoàn 34 và các lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã chiến đấu kìm chân địch trong thành phố bao nhiêu ngày?

A. 86 ngày
B. 88 ngày
C. 92 ngày
D. 96 ngày

Câu 6: Bạn (đồng chí) hãy cho biết Thành phố Nam Định được giải phóng ngày, tháng, năm nào?

A. 01-7-1954
B. 01-7-1955
C. 01-7-1956
D. 01-7-1957

Câu 7: Trận rào làng chống địch càn quét vào xã của quân và dân xã Liên Minh, huyện Vụ Bản trong kháng chiến chống Pháp diễn ra vào năm nào?

A. 1948
B. 1949
C. 1950
D. 1951

Câu 8: Ngày 14 và 15/11/1952 đã diễn ra trận đánh tiêu biểu nào của lực lượng vũ trang huyện Trực Ninh?

A. Bốt Quy Phú
B. Bốt Đặng Xá
C. Bốt Cống Vòi
D. Bốt Vô Tình

Câu 9: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Nam Định, huyện đầu tiên khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 17/8/1945 là huyện nào?

A. Trực Ninh
B. Vụ Bản
C. Giao Thủy
D. Hải Hậu

Câu 10: Tháng 5/1945, Tỉnh uỷ Nam Định quyết định lựa chọn một số đơn vị Tự vệ đỏ lập ra đội võ trang tuyên truyền đầu tiên do đồng chí nào phụ trách?

A. Đ/c Đặng Châu Tuệ
B. Đ/c Phạm Ngọc Hồ
C. Đ/c Hoàng Hữu Nhân
D. Đ/c Nguyễn Lam

Câu 11: Trận Độn thổ, phục kích Bắc Câu – Trà Thượng của lực lượng vũ trang xã Tân Dân, huyện Xuân Trường trong kháng chiến chống Pháp diễn ra năm nào?

A. 1952
B. 1953
C. 1954
D. 1955

Câu 12: Đồng chí hãy cho biết trận đánh nào là trận đánh tiêu biểu của quân và dân huyện Vụ Bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược?

A. Quang Sán
B. Lê Xá
C. Cầu Gai
D. Chợ Dần

Câu 13: Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân tỉnh Nam Định là lực lượng nào?

A. Đội võ trang tuyên truyền
B. Chi đội Lạc Quần
C. Chi đội Thành Nam
D. Tất cả các phương án trên

Câu 14: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Nam Định, huyện cuối cùng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 22/8/1945 là huyện nào?

A. Nghĩa Hưng
B. Nam Trực
C. Mỹ Lộc
D. Thành phố Nam Định

2. Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định – Đợt 2

Câu 1: Trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, mở đầu là cuộc đấu tranh của công nhân Nhà máy Sợi Nam Định diễn ra vào tháng, năm nào?

A. 3/1930
B. 4/1930
C. 5/1930
D. 6/1930

Câu 2: Lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược gồm những lực lượng nào?

A. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương
B. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích
C. Bộ đội địa phương và dân quân du kích
D. Bộ đội chủ lực và dân quân du kích

Câu 3: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) có bao nhiêu cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân?

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

Câu 4: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã phá hủy được bao nhiêu xe cơ giới của địch?

A. 284
B. 384
C. 484
D. 584

Câu 5: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã thu được bao nhiêu khẩu súng các loại của địch?

A. 6.204 khẩu súng các loại
B. 6.304 khẩu súng các loại
C. 6.404 khẩu súng các loại
D. 6.504 khẩu súng các loại

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tỉnh Nam Định đã có bao nhiêu thanh niên lên đường tòng quân giết giặc?

A. 18.757
B. 17.757
C. 16.757
D. 15.757

Câu 7: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân tỉnh Nam Định đã vinh dự được Đảng và Chính phủ tặng bao nhiêu Huân chương Quân công hạng Ba?

A. 10
B. 12
C. 15
D. 08

Câu 8: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) có bao nhiêu tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân?

A. 118
B. 119
C. 120
D. 121

Câu 9: Ngày 20/4/1947 Ban chỉ huy Tỉnh đội dân quân Nam Định được thành lập (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định) tổ chức biên chế gồm những bộ phận nào?

A. Tham mưu, Chính trị và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền
B. Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền
C. Tham mưu, Chính trị, Cung cấp
D. Tham mưu, Chính trị, Cung cấp và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền

Câu 10: Trung đoàn 34 Tất Thắng tác chiến cùng lực lượng vũ tranh tỉnh trong kháng chiến chống Pháp thuộc Chiến khu mấy?

A. Chiến khu 2
B. Chiến khu 3
C. Chiến khu 4
D. Chiến khu 5

Câu 11: Đồng chí hãy cho biết trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã bắn rơi bao nhiêu máy bay, bắn chìm, bắn cháy bao nhiêu tàu, xuồng, ca nô của địch?

A. Bắn rơi 2 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 6 tàu, xuồng, ca nô của địch
B. Bắn rơi 4 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 9 tàu, xuồng, ca nô của địch
C. Bắn rơi 3 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 8 tàu, xuồng, ca nô của địch
D. Bắn rơi 2 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 7 tàu, xuồng, ca nô của địch

Câu 12: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, có nhiều trận chiến đấu tiêu biểu của quân và dân tỉnh Nam Định, trong đó có trận chiến đấu chống càn của nhân dân làng Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên diễn ra năm nào?

A. 1949
B. 1950
C. 1951
D. 1952

Câu 13: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã đánh bao nhiêu trận chiến đấu lớn, nhỏ?

A. 15.049 trận lớn nhỏ
B. 16.049 trận lớn nhỏ
C. 17.049 trận lớn nhỏ
D. 18.049 trận lớn nhỏ

Câu 14: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch?

A. 26.872
B. 27.872
C. 28.872
D. 29.872

Câu 15: Dự đoán số người tham gia cuộc thi trả lời đúng!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button