Văn Hóa

Chủ nhà tuổi Thân nên chọn ai xông đất thì hợp năm 2022?

Năm 2022 tuổi Thân nên chọn người tuổi nào xông nhà để có một năm hanh thông, tài lộc? Hãy cùng xem danh sách chi tiết tuổi hợp xông nhà cho gia chủ tuổi Thân, cũng như một số tuổi xung khắc, tránh xông đất, xông nhà cho người tuổi Thân.

Chọn người xông nhà cho tuổi Giáp Thân năm 2022

Giáp Thân là người sinh năm 1944 và 2004, nên chọn tuổi sau để xông nhà:

 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Bính Tý 1996 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Canh Thìn 2000 (Khá)

Các tuổi kỵ, nên tránh xông đất cho tuổi Giáp Thân là: Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu).

Tuổi đẹp xông đất 2022 cho gia chủ tuổi Bính Thân

Tuổi Bính Thân là người sinh năm 1956, 2016, hợp với các tuổi sau và nên chọn để xông đất năm 2022:

 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Kỷ Dậu 1969 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Đinh Tỵ 1977 (Khá)

Những tuổi sau không nên xông đất cho tuổi Bính Thân: Kỷ Hợi 1959, Ất Mùi 1955, Kỷ Sửu 1949, Qúy Mùi 1943, Qúy Sửu 1973, Giáp Dần 1974, Kỷ Mùi 1979, Ất Sửu 1985, Kỷ Tỵ 1989, Canh Dần 1950.

Tuổi đẹp xông nhà cho gia chủ Mậu Thân năm 2022

Tuổi Mậu Thân là những người sinh năm 1968, nên chọn các tuổi sau để xông đất, xông nhà năm 2022:

 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Canh Thìn 2000 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Trung bình)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)

Các tuổi không hợp, tránh xông đất cho tuổi Mậu Thân: Ất Tỵ 1965, Ất Hợi 1995, Mậu Thân 1968, Nhâm Ngọ 1942, Mậu Tuất 1958, Nhâm Tý 1972, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Thìn 1988, Nhâm Thân 1992.

Gia chủ tuổi Canh Thân chọn ai xông đất hợp?

Tuổi Canh Thân sinh năm 1988, nên chọn người tuổi sau xông đất, xông nhà năm 2022 thì sẽ thuận lợi:

 • Nhâm Thìn 1952 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Ất Dậu 1945 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Ất Mão 1975 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Bính Tý 1996 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Trung bình).

Các tuổi nên tránh xông nhà cho gia chủ Canh Thân: Tân Mão 1951, Tân Dậu 1981, Mậu Dần 1998, Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Kỷ Hợi 1959, Canh Dần 1950, Qúy Mùi 1943, Qúy Sửu 1973, Tân Hợi 1971.

Gia chủ tuổi Nhâm Thân chọn người xông đất nào hợp?

Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nên chọn những tuổi sau để xông đất:

 • Canh Tý 1960 (Tốt)
 • Nhâm Thìn 1952 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)

Các tuổi kỵ không nên xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Thân: Nhâm Dần 1962, Đinh Dậu 1957, Nhâm Ngọ 1942, Qúy Mão 1963, Giáp Thìn 1964 Mậu Thân 1968, Tân Hợi 1971, Nhâm Tý 1972, Đinh Mão 1987, Qúy Dậu 1993.

Như vậy bạn đã chọn được những người có tuổi hợp để xông đất cho người tuổi Thân trong năm 2022 cũng như những tuổi kỵ nên tránh.

Chúc các gia chủ tuổi Thân một năm mới tài lộc vẹn toàn, sức khỏe, an khang!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button