Wiki

Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Từ ngày 12/05/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau đây là Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19.

1. Danh sách dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, 6 dịch vụ công này sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6-10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp.

6 dịch vụ công được cung cấp là:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button