Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 23


Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 23

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 23 có đáp án bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 14 lớp 5 What happened in the story? Lesson 2 và Lesson 3 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố các kiến thức đã được học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

* Xem thêm nhiều bài ôn tập Unit 13 – Unit 14 lớp 5 khác như:

  • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
  • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
  • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
  • Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say the sentences aloud.

Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

2. Complete the questions.

Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

3. Read the story and number the pictures.

Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

4. Read the story again and write the answers.

Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 23

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say the sentences aloud.

1. a

2. a

3. b

4. a

2. Complete the questions.

1. What are you

2. The story about

3. The older brother

4. Do you think

5. Do you

3. Read the story and number the pictures.

a-3

b-2

c-1

d-4

4. Read the story again and write the answers.

1. First, the dog was very angry.

2. Then the dog jumped into a big box to escape the fly.

3. Next, the fly laughed at the dog.

4. In the end, the spider caught the fly and ate her all.

Như vậy, HaLong đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 23. Ngoài ra, HaLong.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button